Spolupráce

Chirurgický kouř ohrožuje zdraví lékařů. Jak se před ním chránit?

O problematice tzv. chirurgického kouře se hovoří jen velmi málo. Chirurgický kouř vzniká při termální destrukci tkání během operace, když se používá elektrický proud či laser. Pro lékaře je samozřejmě obtěžující, ale také může být karcinogenní a přímo ohrožovat zdraví samotného operatéra a všech dalších zdravotníků. Tento kouř obsahuje až 80 toxických chemických látek, a proto je podstatné zajistit jeho dobré odsávání. Pro lékaře je to zcela klíčové proto, aby se nemuseli obávat, že jim výkon jejich zaměstnání způsobí do budoucna závažné obtíže.

Jaká jsou rizika?

V nejméně závažných případech způsobuje jen podráždění dýchacích cest. Při dlouhodobém vystavení se kouři může vést až k zánětlivým změnám, hypoxii, závratím, zvracení a kýchání. Zvyšuje se také riziko vzniku nádorů dýchacích cest, ale také podráždění kůže a očí. Navíc jelikož až 95 % chirurgického kouře tvoří pouze voda, usnadňuje se také přenos bakterií a virů.

Jaké jsou možnosti ochrany?

Když se využívá laparoskopická chirurgie je nezbytné používání osobních ochranných pracovních pomůcek (typicky ústenky či respirátory). Nechrání však zcela spolehlivě. Další možností ochrany je odsávání kouře a jeho filtrace. Ne vždy však tyto přístroje jsou ekonomicky dostupné. I přes vyšší náklady na pořízení takového přístroje je zcela zásadní do tohoto přístroje investovat. Vhodným řešením je například přístroj se čtyřvrstvým filtrem. Vhodné je, pokud má tento přístroj také automatickou aktivaci odsávání, kdy není potřebné přístroj zapínat, ale spustí se vždy, když je to potřeba.

Jaká je situace v ČR?

Bohužel stále platí, že odsávání chirurgického kouře na operačních sálech je v České republice stále spíše výjimkou než běžnou praxí. To je samozřejmě špatně a jistě je v zájmu všech, aby se tato praxe změnila. Je stále zarážející, že tuto vážnou situaci doposud nikdo komplexně neřeší.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku a na celém webu Vitalitis.cz psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Podobné články

Back to top button