Spolupráce

Protonové centrum v Praze léčí rakovinu již 10 let

Od roku 2012 funguje v pražské nemocnici Na Bulovce klinika, specializovaná na moderní léčbu onkologických onemocnění. Rakovinu zde léčí pomocí protonové radioterapie a od založení kliniky zde touto léčbou prošlo již více než 9 000 pacientů. Protonová terapie je plně hrazená ze zdravotního pojištění a je dostupná všem pacientům z celé ČR. Ti sem mohou přijít na konzultaci i bez doporučení praktického lékaře nebo jiného specialisty.

Oproti konvenční (fotonové) radioterapii má ozařování protony tu výhodu, že je možné mnohem přesněji směrovat dávku záření přímo do nádoru, aniž by tím trpěly okolní tkáně a orgány. Tím se minimalizují i možné nežádoucí vedlejší účinky, jež se obvykle mohou po radioterapii dostavit.

Světové úspěchy protonové léčby

Protonovém centru pracují naprosté kapacity ve svém oboru. Tito lékaři například vyvinuli unikátní technologii léčby karcinomu prsu, již nyní úspěšně aplikují v praxi a předávají své know-how i kolegům ze zahraničí. Celosvětově jedinečných výsledků dosahuje Protonové centrum v léčbě rakoviny prostaty nízkého rizika, kterou zde v jejím časném stádiu dokáží vyléčit během pouhých 5 ozařovacích frakcí.

Protonová radioterapie zaznamenává úspěchy i při léčbě mnoha jiných typů rakoviny, například nádorů v oblasti hlavy a krku, které vyžadují šetrný přístup. Ve spolupráci s prestižní univerzitou v Oxfordu se Protonové centrum věnuje také léčbě lymfomů.

Jedinečný přístup k pacientům

Protonové centrum je unikátem nejen co se týče metody léčby, ale i v přístupu k pacientům. Těm například v průběhu pandemie koronaviru otevřelo možnost absolvovat konzultaci s lékařem i formou videohovoru z bezpečí a pohodlí jejich domova.

V rámci léčby pak má každý pacient jednoho konkrétního lékaře, který se mu věnuje od vstupní konzultace až do ukončení léčby. Kromě toho mají pacienti k dispozici i svého osobního koordinátora, na nějž se mohou kdykoliv obracet s případnými otázkami, a který jim pomáhá vyřešit nezbytné administrativní formality před zahájením léčby.

Spolehlivá diagnostika

Kromě technologií, určených k léčbě, je Protonové centrum vybaveno i přístroji pro diagnostický screening, včetně unikátního digitálního PET/CT.

Zdroj obrázku: Pixabay

Podobné články

Back to top button