Spolupráce

Opravdu ještě nemáte životní pojištění?

Život nepřináší jen radosti, ale mnohdy i velké starosti. Zvláště v případě, že nějakým způsobem utrpí naše zdraví se může život radikálně změnit. Bývá to o to horší, že se změní nejen život nás samých, ale také život našich blízkých. Jde o to, že výpadek příjmů, který může být přímým důsledkem úrazů, vážných onemocnění nebo dokonce úmrtí vydělávajícího člena rodiny, může snížit životní úroveň rodiny, znemožnit jí platit své závazky apod. Před těmito problémy se lze chránit prostřednictvím životního pojištění. Co je dobré o něm vědět?

Životní pojištění se vyplatí

V první řadě je třeba říct, že životní pojištění je skutečně produktem, který je pro rodinu důležitý. Neštěstí se dějí a žádná rodina si nemůže být jistá, že nepotká právě jí. Úrazy, nehody, vážná onemocnění… to vše může kohokoliv z nás ze dne na den vyřadit z běžného života i pracovního procesu (anebo samozřejmě dokonce způsobit naše úmrtí). V důsledku toho mohou dramaticky poklesnout finanční příjmy rodiny se všemi důsledky, jež to bude mít pro životní úroveň a dosavadní způsob života celé rodiny.

Na životní pojištění je tak třeba pohlížet jako na produkt, který je primárně určen pro naše blízké. A na nich bychom šetřit rozhodně neměli. Na trhu je nabídek životního pojištění opravdu hodně a někdy není snadné se v nich vyznat.

Jak vybírat životní pojištění

Životní pojištění lze vybírat podle různých parametrů. Tím nejdůležitějším je jistě vlastní obsah pojistné smlouvy. Je nutné vědět, co pojistná smlouva pokrývá. Pro kompletní zajištění rodiny před riziky by mezi situace, pro které je pojištění navrženo, mělo nepochybně patřit úmrtí, vážné úrazy či onemocnění, invalidita a dlouhodobá pracovní neschopnost. To jsou právě ty situace, kvůli kterým je životní pojištění sjednáváno.

Životní pojištění může být obohaceno o spořící nebo investiční složku. Právě tento typ pojištění je vzhledem k jeho dlouhodobé podstatě populární a pojišťovnami často nabízený a propagovaný. Je ale třeba si „pohlídat“ podmínky takového typu pojištění. Na jednu stranu zní lákavě možnost spojit pojištění s investováním a spořením, na stranu druhou se jedná o značně neflexibilní produkt a v porovnání s jinými investičními možnostmi často méně výhodný.

Plyne z toho jediné: životní pojištění je třeba vybírat velice pečlivě a výběru věnovat čas a maximální pozornost. Pomoci nám mohou nástroje jako životní pojištění kalkulačka a srovnávače, díky kterým je možné nalézt produkt, který bude maximálně dobře odpovídat našim požadavků a potřebám, současně pak bude co nejvýhodnější. I cena životního pojištění je samozřejmě důležitá, byť by rozhodně neměla být jediným rozhodovacím kritériem. Na závěr si potom přejme, aby na plnění tohoto typu pojištění nikdy nedošlo.

Zdroj obrázku: A_stockphoto / Shutterstock.com

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku a na celém webu Vitalitis.cz psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Podobné články

Back to top button