Ostatní

Mobilní telefon je v kombinaci s amalgámovými plombami nebezpečí pro náš organismus

Pravděpodobně budete mít v ústech alespoň jednu amalgamovou plombu. A jistě využíváte mobilní telefon, jako drtivá většina lidí v dnešní době. Víte, co kombinace mobilního telefonu a amalgamové plomby znamená? Že je vaše zdraví v potenciálním nebezpečí.

Riziko rádiových vln

Existuje mnoho studií, které prokázaly riziko rádiových vln, které jsou emitovány (vysílány) z mobilních telefonů. Tyto studie také ukazují, že negativní účinky těchto frekvencí se zvyšují, pokud máte amalgámové plomby, které obsahují rtuť. Podle jednoho výzkumu tyto frekvence uvolňují rtuť v organismu.

Pozdní studie také prokázaly, že elektromagnetické ozáření, zejména z mobilních telefonů, zvyšuje hladinu rtuti i v krvi. Ovšem nejen mobilní telefony vyzařují elektromagnetické záření, ale i jiná zařízení, například wi-fi routery, počítače, mikrovlnné trouby, televize a další jiné spotřebiče.

Zdroj rtuti v organismu

mail-566337_960_720Amalgámové plomby jsou největším zdrojem rtuti v lidském organismu. To tedy znamená, že jsou nebezpečné, protože rtuť je potenciální neurotoxin, který může podporovat mnoho různých imunologických a neurologických problémů. Některé studie uvádějí, že zubní amalgámové plomby uvolňují do těla rtuť po celou dobu a až 80% končí v plicích a krevním řečišti. Když se rtuť dostává z krevního řečiště, snadno pak končí v buňkách.

Mluvíme-li o vašem mobilním telefonu, jeho elektromagnetické záření a rtuť vytváří ve vašich ústech elektrické pole. To je nebezpečná kombinace vytvářející galvanické prostředí. Amalgámové plomby vytvářejí elektrické pole, které zvyšuje hladinu rtuti. Tento proud se měří pomocí mikroampérů a pohybuje se okolo 5 mikroampérů.

Klinické studie zjistily, že průtok ústního galvanismu je vyšší než 5 mikroampérů. To může vést v organismu hned k několika zdravotním problémům, jako jsou například závratě, nevolnost, migrény, bolest hlavy a podobně. Jakmile jsou amalgámové plomby nahrazeny, problémy jsou okamžitě pryč.

Elektromagnetické záření

Klinická studie prokázala, že elektrický potenciál o 50 milivoltech vede ke galvanismu, leukoplakii a různým toxickým nebo alergickým reakcím. Další studie prokázaly, že někteří lidé jsou více vystaveni elektromagnetickému záření, které se uvolňuje z mikrovlnné trouby, které zvyšují hladinu rtuti v těle.

Studie prováděné na zvířatech a lidech prokázaly, že elektromagnetické záření, které produkuje mobilní telefon, způsobuje řídnutí vápníku a dopady na jeho homeostázi, která se projeví sníženým množstvím melatoninu. To je velmi důležité, protože melatonin vás drží v bezpečí před nebezpečnými účinky rtuti a před volnými radikály.

Jak být v bezpečí před elektromagnetickým zazářením:

  • Nevyužívejte mobilní telefon příliš často
  • Snažte se vyhnout Wi-Fi či jiným bezdrátovým sítím
  • Nahraďte bezdrátové mobilní telefony s těmi drátovými
  • Postel by měla být alespoň 15 centimetrů od stěny
  • Omezte používání notebooků a podobných zařízení

To nejlepší, co pro sebe můžete udělat, je zajistit si elektromagnetické měřidlo, díky kterému zjistíte, jaké oblasti jsou vystaveny elektromagnetickému záření, například u sebe doma.

Jak být v bezpečí před rtutí?

Máte-li nějaké amalgámové plomby, které obsahují rtuť, pak je třeba je nahradit amalgámovými plombami, které neobsahují rtuť a tím ochráníte sebe i své zdraví.

Zdroj

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku a na celém webu Vitalitis.cz psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Štítky

Podobné články

Back to top button