Zdravé tipy

Úsporné žárovky tohoto typu představují výrazné nebezpečí

Lidé se v poslední době hromadně začínají starat o to, čím doma svítí. Začínají běžné a standardní žárovky nahrazovat žárovkami, které jsou energeticky úsporné a šetrné k životnímu prostředí. To jen proto, aby v konečném důsledku ušetřili a udělali něco pro životní prostředí.

Ovšem nová generace žárovek je sice energeticky úsporná, ale pozor, také jsou tyto žárovky jedovaté. Agentura pro ochranu životního prostředí v USA vydala dokonce protokol, jak postupovat v případě, že se žárovka rozbije a to zejména kvůli jedovatým plynům, které se z nich vypouští. Podle studie, na které se podíleli němečtí výzkumníci z úřadu pro životní prostředí (Fraunhofer Wilhelm Klauditz Institute), se z rozbité úsporné žárovky v interiéru uvolní 20 krát více rtuti do ovzduší, než je maximální přípustná koncentrace.

Energeticky úsporné žárovky mohou mít na lidské tělo neblahé účinky. Ptáte se jaké? Přinášíme seznam, co vše mohou tyto energeticky úsporné žárovky způsobit.

  • Závratě
  • Migrény
  • Únava
  • Neschopnost se soustředit
  • Bolesti hlavy
  • Nejrůznější záchvaty

Energeticky úsporné žárovky obsahují rtuť

Rtuť je silný neurotoxin. Zvlášť nebezpečný je pak pro děti a pro těhotné ženy. Rtuť je toxická pro lidský mozek, nervový systém, játra a také pro ledviny. Mimo to může také vážně poškodit kardiovaskulární systém, imunitní systém a reprodukční systém. U zasažených lidí se může projevovat úzkost, ztráta paměti, bolesti hlavy, nespavost, chvění, Alzheimerova choroba či rakovina.

121

Tyto energeticky úsporné žárovky mohou přispívat ke vzniku rakoviny

V jedné nové studii, kterou prováděl výzkumný pracovník Peter Braun v berlínské laboratoři, bylo zjištěno, že tyto žárovky mají jedovaté karcinogeny a ty mohou způsobovat rakovinu. A jaké jedovaté karcinogeny to jsou?

  • Fenol – je mírně kyselá toxická krystalická látka bílé barvy. Nalezená je v černouhelném dehtu a používá se v chemické výrobě.
  • Naftalen – těkavá krystalická látka bílé barvy. Vytvořila se destilací uhelného dehtu, používá se jako materiál pro chemickou výrobu.
  • Styren – nenasycený kapalný uhlovodík, který našel jako vedlejší ropný produkt.

Energeticky úsporné žárovky mohou vypouštět velké množství UV záření

Tyto žárovky vyzařují stopy UV-B a UV-C záření. Je obecně známo, že je toto záření pro kůži nebezpečné (může způsobovat rakovinu kůže). Záření z těchto žárovek napadá imunitu a poškozuje kožní tkáně a brání tak tvorbě vitamínu D-3.

Na závěr je možno říci, že tyto žárovky jsou jedovaté a neměli bychom je dávat do běžného odpadu. Jestliže se stane, že se vám nějaká rozbije, pak otevřete všechna okna i dveře a jděte pryč z domu, alespoň na 15 minut, aby se minimalizovaly jedovaté plyny, které se poškozením žárovky objevují. Nezávislost a bezpečnost diktuje energetický zákon z roku 2007 (EISA) a zvýhodňuje energeticky úsporné a kompaktní zářivky a žárovky.

Zdroj

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku a na celém webu Vitalitis.cz psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Štítky

Podobné články

Back to top button