Spolupráce

Bolavá záda jako častá příčina pracovní neschopnosti

Nejen při správném sezení u počítače v kancelářích můžeme ulehčit náporu na naše záda. Muskuloskeletální onemocnění jsou považována za jednu z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti. Mohou být způsobeny buď nevhodným, strnulým sezením při kancelářské práci, ale daleko častěji mohou vznikat při zaměstnání v průmyslových oborech, ve výrobě, ve skladech či dílnách.

Jaká je tedy vhodná manipulace a správné zvedání břemen pro zdravá záda? Jak správně zacházet s těžkými předměty ať už při práci ve skladech, tak i v kancelářských profesích?

Zvedání břemen má svá pravidla

Každý zaměstnavatel má obecně povinnost zajistit bezpečnost při práci a prevenci proti pracovním úrazům. V rámci ochrany zdraví při práci také existují hygienické limity pro zvedání břemen. Ty se řídí nařízením vlády č.361/2007 Sb., kde je mimo jiné upřesněno, že za manipulaci s těžkým předmětem nebo nákladem se bere jeho zvedání, přesouvání, pokládání, strkání i tahání.

V mnoha zaměstnáních je pro výkon práce nutná manipulace s předměty, které jsou mnohdy poměrně těžké. Přitom podle nařízení vlády č.361/2007 Sb., které stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci existují hygienické limity pro zvedání břemen. Zaměstnavatel by měl omezit povinnost tahání těžkých věcí zaměstnanci na minimum.

Manipulace s těžkými břemeny v číslech

Konkrétně se ještě rozlišuje mezi občasnou a častou manipulací. Občasným zvedáním a přenášením se rozumí manipulace, která souhrnně za osmihodinovou směnu nepřesáhne 30 minut. Nad 30 minut se již jedná o častou manipulaci.

Muži, pokud občasně přenáší břemeno, mají povolený limit do 50 kg. Pokud by u nich mělo jít o častou manipulaci, norma se snižuje na 30 kg. Při práci vsedě je přípustných pouze 5 kg.

U žen se limity snižují. Pro občasné přenášení břemen je maximální povolená hmotnost do 25 kg, u časté manipulace nesmí váha daných předmětů přesáhnout 15 kg. A vsedě pouze 3 kg. Naštěstí existuje mnoho způsobů a prostředků, jak podobnému zbytečnému namáhání těla předejít.

Zde je několik jednoduchých rad!

Pokud pracujete v kanceláři:

Na jednu stranu se obecně doporučuje se v rámci kanceláří co nejvíce hýbat, protože jedině tak si občas napřímíte páteř, protáhnete ztuhlou šíji, případně ruce i paže strnulé při neustálé práci na počítači. Variabilně se dá pracovat i vestoje a tím posilovat vnitřek těla a vzpřimovače páteře tak, aby se právě předešlo problémům s bolavými zády.

Ovšem i v rámci kancelářské činnosti potřebujete sem tam přesouvat těžší předměty, například šanony nebo těžké krabice s prospekty i jinými dokumenty. K tomu rozhodně nepotřebujete zbytečně přetěžovat záda.

Místo těžkého zvedání raději tlačte, táhněte nebo kutálejte – jednoduchý, ale velice efektivní způsob, jak předcházet opakovanému namožení. Vždy vám skvěle pomůže vhodně zvolený vozík.

Na převážení kancelářských potřeb se hodí různé policové vozíky. K vybavení kanceláří patří dnes běžně pojízdné kartotéky, ale v případě nouze by měla postačit kancelářská židle s kolečky. Nehledě na to, kterého pomocníka využijete, vždy se doporučuje náklad tlačit před sebou.

Mějte nejdůležitější doplňky blízko po ruce. Když budete mít věci, které při práci používáte nejvíce, ve svém dosahu, nebudete se pro ně muset zbytečně ohýbat nebo natahovat. Tak zní vlastně ty nejjednodušší zásady ergonomického pracoviště. Je třeba též zajistit optimální výšku pracovního stolu a sedět při práci na kvalitní židli nejlépe s regulovatelnou výškou. V kancelářích je dobré mít nejpoužívanější věci na stole nebo uložené v optimální výšce ve skříňce nebo na polici, kam snadno dosáhnete i z kancelářské židle.

Při práci ve výrobě, skladech nebo dílenských provozech:

Samozřejmě během činností ve skladech a průmyslových provozech, kde je třeba zacházet s mnohem robustnějším nákladem se vyplatí podstatně odolnější vozíky, případně zdvihací stoly či plošiny, které mají vysokou nosnost!

dílnách se pro změnu doporučují různé organizéry a panely na nářadí umístěné nad ponkem.

Neukládejte těžké předměty moc vysoko ani nízko. Abyste vy nebo někdo jiný nemuseli zbytečně a namáhavě zvedat těžké předměty, ani dočasně je nenechávejte na podlaze. Snadno lze využít řadu mobilních nebo fixních úložných prostorů. Skladové prostory budou obvykle vybaveny regály či celými systémy. Nicméně i v jiných prostorách je vhodné vybírat policová úložiště, skříně nebo jiné, výše položené manipulační plochy. Ideálně nikdy nic neskladujte pod úrovní kolen nebo ve výšce nad rameny.

8 pravidel správné manipulace s těžkými břemeny

· vždy je třeba si předem připravit prostor, kam břemeno budete ukládat, pro uložení i manipulaci zde musí být dostatek místa. Platí to nejen ve skladech či obchodech, kde je nutno počítat s přepravou na paletových vozících, ale i v kancelářích či archivech.

· je třeba správně stanovit těžiště břemene tak, aby při zvedání byla vzdálenost mezi těžištěm těla a břemene co nejmenší.

· ze zdravotních důvodů je třeba zvedat břemeno z podřepu – v této poloze totiž nedochází k nadměrnému zatížení páteře. Aby se předešlo trvalému poškození páteře, je dobré střídat polohy.

· pokud břemeno nemá úchopy a je třeba ho zvednout ze země, je dobré pod něj použít podložku, aby vzniklo místo pro ruce. V průmyslových prostorách jistě najdou uplatnění stěhovací podložky či zvedací rampy. Pro lepší rozložení tíhy nákladu rozhodně pomůže klasický rudl.

· při ukládání platí pravidlo: lehčí břemena do vyšších poloh, a naopak těžká břemena maximálně do výšky ramen.

· přenášené břemeno by se mělo nacházet v prostoru před tělem – zdvihání nad hlavu či přenášení v nízké pozici je nadměrnou zátěží pro tělo. Dlouhá či těžší břemena je snadnější přenášet na rameni.

· pokud má břemeno ostré hrany, je nutné používat pracovní rukavice. Stejně tak pokud mají přenášené předměty nebezpečný obsah, jsou nutné ochranné pracovní pomůcky (brýle, pláště apod.)

· zaměstnavatel by měl vždy zajistit stroje a zařízení, která usnadní manipulaci s těžkými břemeny. Pokud se břemena převáží na dvoukolovém vozítku, je vhodné, aby měla těžiště co nejníže.

Zdroj náhledového obrázku: ajprodukty.cz

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku a na celém webu Vitalitis.cz psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Podobné články

Back to top button