Spolupráce

B-Clever nabízí přípravu na přijímací zkoušky

Čekají vaše děti přijímací zkoušky na střední školy? Pokud chcete, aby je úspěšně absolvovali, můžete si objednat online přípravné kurzy, které nabízí B-Clever. Společnost pomáhá rodičům s přípravou pro přijímací zkoušky již přes dva roky. V nabídce naleznete přípravné kurzy pro český a anglický jazyk a matematiku. Cenově výhodný je pak balíček, který obsahuje lekce všech tří předmětů. Podrobnosti naleznete na stránkách www.bclever.cz. Přípravné kurzy jsou zpracované pro žáky pátých i devátých ročníků.

Proč právě B-Clever?

Kurzy začínají již v říjnu. Děti tak mají dostatek času na přípravu. Každý z kurzů obsahuje 15 lekcí a každá z lekcí trvá 45 minut, tedy jako klasická vyučovací hodina ve škole. Kurzy jsou online, děti nemusejí nikam dojíždět a mohou se připravovat v klidu a pohodlí domova. Vy neztrácíte čas jejich dopravou na místo konání kurzů a zase zpět domů.

Principem kurzu je individuální přístup a přátelská atmosféra. To vše má pozitivní vliv na přípravu. Kurzy obsahují učivo, které požaduje CERMAT. Ten připravuje přijímací testy na střední školy. Žáci mají možnost vyzkoušet si druhy testů a díky tomu je u přijímacích zkoušek nic nepřekvapí.

Kurzy matematiky

Obsahují teoretickou a praktickou část. V teoretické části lektoři vysvětlují učivo, jehož pochopení se následně procvičuje na konkrétních příkladech. V závěru lekce je připravený krátký test, který ověřuje pochopení probraného učiva a funguje tak jako zpětná vazba.

Kurzy anglického jazyka

Opět se skládají ze tří částí – teoretické, praktické a testovací. Lekce začíná teoretickým výkladem, znalosti jsou následně aplikovány do praxe a pak opět následuje krátký test, který ověřuje pochopení daného učiva.

Kurzy českého jazyka

Děti si procvičují a osvojují gramatiku i mluvené slovo. Cvičný test je seznámí s testovacím systémem a také ověří porozumění probíraného učiva.

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku a na celém webu Vitalitis.cz psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Podobné články

Back to top button