OstatníZdravé tipy

Velký strašák v těhotenství – vývojové vady plody. Jaké jsou a co s sebou přinášejí?

Těhotenství s sebou přináší vlnu radosti, nadšení a těšení se na novou etapu života, ale také strach, obavy a nejistotu z mnoha věcí. Především se nastávající rodiče obávají o zdraví svého potomka a se staženým žaludkem absolvují všechny nutné testy, které slouží k odhalení vývojových vad. Mezi nejznámější patří Downův syndrom a rozštěp rtu. Ve skutečnosti je jich ale ohromné množství. Víte, že k nim patří třeba i reflux ledvin a že nejčastější jsou srdeční vady?

Screening

S ohledem na vývojové vady podstupují nastávající maminky řadu testů, odběrů a screening. Kombinují se vyšetření z krve a pomocí ultrazvuku, které dokáží odhalit některé vrozené vady – např. riziko Downova syndromu. Podobně se dají později odhalit i orgánové a srdeční vady nebo jiné anomálie. Když některé vyšetření nedopadne dobře, lze provést amniocentézu (odběr plodové vody), jež potvrdí či vyvrátí např. Downův syndrom, cystickou fibrózu nebo poruchy krevní srážlivosti. Některé z těchto nadstandardních vyšetření ale nejsou povinné a je na nastávající mamince, zda se rozhodne je podstoupit či nikoliv. S ohledem na vyšetření plodové vody se hovoří i o riziku poškození plodu, a i proto jej některé těhotné ženy odmítají.

Co jsou vrozené vady

Vrozené vady zahrnují celé spektrum problémů, které vznikají na základě mnoha příčin. Může jít o defekt nějakého chromozomu nebo o vady způsobené vnějšími vlivy, třeba užíváním určitých léků (např. na epilepsii) anebo onemocněním matky – infekcí či cukrovkou prvního i druhého typu. Mimořádně rizikové je kouření, pití alkohol či užívání drog. Nicméně potomek s vrozenou vadou se může narodit i zcela zdravým rodičům – někdy jsou totiž jen přenašeči poškozeného genu a někdy není příčina vůbec odhalena.

Vady srdce, ledvin a dalších orgánů

Nejčastější bývají právě srdeční vady, ale u miminek se vyskytuje také špatný vývoj ledvin, střev, plic, míchy, mozku nebo pohlavních orgánů. Orgánové vady celkově postihují asi tři procenta novorozenců. Všechna ale nemusí být tak vážná, někdy nemusí v pozdějším věku výrazně komplikovat život. Vážnější vyžadují léčbu či operaci a některé jsou zcela neslučitelné se životem. Prokáže-li se veliký defekt orgánu do 24. týdne těhotenství, obvykle se uměle ukončí. V pozdějších fázích těhotenství však již nelze potrat provést a žena musí porodit, přestože je jasné, že dítě nepřežije.

Anomálie končetin

Další skupinou jsou vývojové vady končetin. Vznikají nejčastěji mezi 4. a 7. týdnem, kdy se rozvíjí a vytváří právě tyto části plodu. Dítěti může chybět celá končetina nebo její část, možná jsou i různá znetvoření nebo srůsty. Klouby a kosti mohou být nesprávně vyvinuté nebo zkřivené a výjimkou není ani špatný počet prstů. Potíže ale většinou neohrožují život dítěte a dají se řešit chirurgicky, s pomocí protéz nebo i jinak.

Obávané rozštěpy

Mezi poměrně časté vady se řadí rozštěpy. Vytvoří se hned v prvních týdnech těhotenství, když se jednotlivé části embrya při vývoji chybně spojí. Velmi často se nachází v obličeji, často na rtu, čelisti či patře, anebo na břišní stěně. Tyto vady se řeší chirurgicky. Mnohem vážnější je defekt nervové trubice, která tvoří základ pro vývoj centrální nervové soustavy. Způsobuje rozštěp páteře, absenci části mozku a míchy a bývá velmi vážný – někdy je i neslučitelný se životem. Udává se, že riziko rozštěpových vad výrazně snižuje užívání kyseliny listové, a to nejen v těhotenství, ale i před početím.

Známé syndromy

Screeningová vyšetření dokážou odhalit i řadu syndromů, z nichž nejznámější a nejčastější je Downův. Takto postižené děti mají ochablé svaly, šikmo posazené oči, velký jazyk a vpadlý kořen nosu, srdeční vady a charakteristická je i mentální zaostalost. Míra postižení je však individuální a není výjimkou, že lidé s Downovým syndromem se mohou plně zapojit do normálního života.

Mimořádní závažný je Edwardsův syndrom – je spojen s velkým poškozením mnoha orgánů a až 90 procent postižených umírá během prvního roku života. Počátkem těhotenství vzniká i Patauův syndrom, při kterém jsou miminka postižená rozštěpy, vadami srdce, ledvin, zažívacího i pohlavního ústrojí a mívají nadpočetný prst na končetině. Takoví novorozenci se bohužel nedožívají déle než několika měsíců života.

Méně vážný a častý je též Turnerův syndrom, který postihuje pouze dívky. pro takové děti je typický malý vzrůst a kosterní vady a významné poruchy vývoje vaječníků. Mužská část může být postižena Klinefelterovým syndromem, jenž způsobuje typicky ženské rozložení tuku i ochlupení – zvětšená prsa, malá varlata bez spermií a testosteronu.

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku a na celém webu Vitalitis.cz psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Štítky

Jana H.

Zajímám se o sport, cestování a zdravý životní styl. Baví mě zjišťovat novinky ze světa alternativních metod ve zdravotnictví i kosmetickém průmyslu a ráda se o tyto tipy dělím i s dalšími čtenáři.

Podobné články

Back to top button