Péče o těloZdravé tipy

Jaký by měl být váš krevní tlak vzhledem k věku?

Regulace krevního tlaku je vhodná, jestliže jste schopní jej regulovat podle svého věku. Jinak to může být spíše škodlivé a často také nemožné. Tuto skutečnost potvrdil výzkum, kterého se účastnilo na 2000 seniorů. Výsledky se pak objevily v on-line časopisu Archives of Internal Medicine a překvapily mnoho lidí, kteří si jej přečetli. Mluvíme-li o vysokém krevním tlaku, měli bychom vědět, že hypertenze (vysoký krevní tlak) je pro život velká hrozba. Vysoký krevní tlak má vliv na funkci tepen, ledvin a na celé tělo obecně. To následně může vést k selhání srdce, ledvin, k infarktu, k mrtvici a k dalším nebezpečným zdravotním problémům. To jsou přesně důvody, proč lékaři předepisují agresivní terapii v léčení hypertenze.

Není léčba jako léčba

Každý člověk je individuální a podle toho na něj zabírají nejrůznější léky a léčebné metody. To samozřejmě platí i v tomto případě, náročný způsob léčby není pro každého vhodný. Ošetření padesátiletého muže je jiné, než ošetření osmdesátiletého muže. Terapie pro prvního zmíněného muže nemusí odpovídat terapii pro druhého muže. Pokud nevíte, jaký by měl být váš tlak, podívejte se na tabulku níže, která demonstruje, jaký by měl být váš minimální normální a maximální tlak vzhledem k věku.

what-should-your-blood-pressure-be-according-to-your-age

Jak je hypertenze diagnostikována?

Lékaři potřebují přesný obraz o krevním tlaku pacienta, potřebují zjistit, jak se v průběhu času měnil a vyvíjel. Počáteční pro celý proces je věk dvaceti let. American Heart Association si myslí, že by mladí lidé měli uvádět výši svého krevního tlaku na pravidelných prohlídkách a to alespoň jednou za dva roky. Platí to zejména pro ty mladé lidi, jejichž krevní tlak je nižší než 120/80 mm Hg.

Krevní tlak klesá ve chvíli, když srdce odpočívá, to je tedy ta přestávka mezi jednotlivými údery. Když srdce bije, krevní tlak stoupá. Z toho lze usoudit, že krevní tlak se mění každou minutu v závislosti na postavení, na stresu, spánku a na pohybové aktivitě. Pro dospělé jedince ve věku dvacet a více let je normální krevní tlak nižší 120/80 mm Hg. Tedy systolický je menší než 120 a diastolický je menší než 80. Například v USA má třetina dospělých problémy s krevním tlakem.

Jestliže se krevní tlak pacienta zvýšil ve srovnání s normálními hodnotami, lékař může provést další měření v průběhu času. Někdy čísla naznačují, že pacientův krevní tlak je jiný doma, než v ordinaci. Jestliže se krevní tlak změnil jednou a zvýšil se jednou, automaticky to neznamená, že máte vysoký krevní tlak. Jestliže však zůstává vyšší delší dobu a to vyšší než 140/90 mm Hg, tedy systolický vyšší než 140 a diastolický vyšší než 90, znamená to vyšší krevní tlak a je dobré začít s léčbou.

Jaký je léčebný program?

Léčba se skládá ze změn ve stravě a vůbec ze změny životního stylu. Do svého života je třeba zařadit pohyb, zdravé jídlo, správné tekutiny a podobně. Někdy je dokonce potřeba užívat léky, týká se to lidí, kteří mají vysoký krevní tlak, vyšší než 140/90. Jestliže hodnota systolického tlaku u pacienta je 180 mm Hg a více a diastolický je 110 mm Hg a více, pak byste měli ihned chvíli odpočívat a poté si krevní tlak zkontrolovat znovu.

Nezmění-li se nic, pak je nutno vyhledat lékařskou pomoc a to pokud možno co nejrychleji. Jestliže jsou hodnoty vašeho krevního tlaku v pořádku a v normě, neznamená to, že budete v klidu a nebudete se o něj nijak zajímat a starat. Je dobré změnit špatné zlozvyky a návyky, které jsou součástí vašeho životního stylu. Tím budete své zdraví více chránit a předcházet vysokému krevnímu tlaku. I pro něj je totiž velmi důležitá prevence a ta je vůbec důležitá pro lidské zdraví obecně.

Zdroj

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku a na celém webu Vitalitis.cz psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Štítky

Podobné články

Back to top button