Ostatní

Jak poskytnout první pomoc, když někomu zapadne jazyk?

Ve filmech, knihách, televizi a někdy i doma, můžete používat výraz „spolkl jazyk“. Všichni ho známe. Nicméně se objevuje situace, kdy nejde ani tak o přirovnání, jako o skutečnost, a to je velmi vážné. Zapadlý jazyk je velmi nebezpečný. Dokonce až smrtelný. Proč tomu tak je? A dá se to nějakým způsobem změnit, aby následky nebyly tak obrovské?

První pomoc je důležitá

Nechat se proškolit na první pomoc není dnes již problém. Věnujete tomu minimum svého času a naučíte se znalosti, které možná nikdy nebudete nuceni použít, ale ve chvíli, kdy se tak stane, něco změníte a podáte někomu pomocnou ruku a zachráníte tak možná lidský život. A to je velká věc.

Ztráta svalového tonu

Upadne-li člověk do bezvědomí, pak ztrácí veškerý svalový tonus. A jazyk je svalem, tudíž i on se uvolňuje a může zablokovat dýchací cesty (průdušnice, průdušky). Je-li někdo raněný, nedýchá a je v bezvědomí, hrozí, že mu zapadne také jazyk. Nejčastější příčinou obstrukce dýchacích cest dospělého v bezvědomí je právě jazyk. Chcete-li znovu obnovit dýchací cesty a přivést do těla kyslík, musíte provést fyzický zásah a odstranit jazyk z dýchacích cest. Tento manévr slouží k otevření dýchacích cest oběti. Tento krok se nazývá naklonění hlavy/vytažení brady.

Jak na to?

Oběť leží na tvrdém povrchu, hlavou vzhůru. Jednou rukou chytněte oběť za čelo a druhou rukou uchopte kostní část brady. Nakloňte hlavu a zvedněte bradu ve stejnou dobu – to zvedne jazyk a vytvoří se tak cesta pro kyslík, který může proudit.

Při takovémto otevření dýchacích cest oběť možná uslyšíte zvuky kyslíku nebo plynů – něco jako únik. Také třeba spatříte tekutinu, zvratky nebo pěnu v ústech oběti. Cokoliv, co blokovalo jazyk v průdušnici, může při otevření dýchacích cest uniknout. Nepleťte si to však s dýcháním či zastavením KPR.

Zachráníte život

I v mnoha civilizovaných zemích, kde je nouzový systém vyvinut k dokonalosti, se stává, že průměrná doba příjezdu sanitky na místo činu je zhruba pět až osm minut. A buňky v lidském těle začínají odumírat již po pouhých třech minutách bez kyslíku. Jste-li svědky nějaké nehody, incidentu nebo čehokoliv, kde leží zranění, pak velmi pomůžete tím, že přispěcháte na pomoc a uvolníte jim dýchací cesty. Oběť má tak šanci přežít do příjezdu sanitky. Nezapomeňte však zavolat záchrannou službu a pravidelně kontrolovat, zda oběť dýchá.

Nemusíte vyvíjet žádné nelidské hrdinství, mít mnoho vysokoškolských titulů a patřičné vzdělání. Jsou to tyto jednoduché úkony a procesy, kterými uděláte hotové zázraky a zachráníte tak lidské životy. Stačí vám smysl pro odpovědnost, znalosti a trocha odvahy pomoci v tak kritickém okamžiku.

Zdroj

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku a na celém webu Vitalitis.cz psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Štítky

Podobné články

Back to top button