Péče o těloZdravé tipy

K léčbě epilepsie by mohla pomoci i umělá inteligence

V posledních letech jsou bohužel neurologické obtíže na vzestupu. Aktuálně se eviduje více než 600 různých neurologických poruch, které sahají od těch méně závažných až ke chornickým, které významně komplikují život pacientů.

Až devět milionů lidí ročně zemře na následky neurologických onemocnění. Zdá se ale, že by se pomalu mohlo blýskat na lepší časy. A to díky umělé inteligenci, která by mohla být schopna udělat průlom v léčbě některých neurologických onemocnění, speciálně epilepsie.

Epilepsie je čtvrtou nejčastější neurologickou poruchou na světě a po celém světě jí trpí přes 65 milionů lidí. Nezávisí na věku ani na pohlaví, může potkat i vás nebo někoho z vašeho okruhu rodiny a přátel.

Epilepsie

Při epilepsii dochází k dobře známým záchvatům. Při nich si postižený může vážně ublížit a pokud se mu nedostane pomoci, mohou být následky i fatální. Tyto záchvaty nemají specifickou pravidelnost, ale existuje řada vzruchů, které mohou záchvat vyvolat.

Epilepsie často vzniká z mnoha různých důvodů, z nichž k nejčastějším patří genetické faktory nebo zranění hlavy. Někdy se stane, že epileptický záchvat zasáhne i zdravého člověka, který epilepsií netrpí. A stejně jak přijde, tak také odezní.

To, proč záchvaty přesně vznikají, je i pro lékaře stále záhada. Příčiny jsou různé, u každého pacienta také mají jiný průběh a následky. Každopádně je jasné, že pokyn k záchvatu vychází přímo z mozku.

Studie

V poslední době proběhla studie, která se hlouběji zabývala příčinami vzniku epilepsie a možnostmi léčby. Podařilo se odhalit alespoň jistý vzorec záchvatů a bylo také zjištěno, jak v mozku vzniká signál, který záchvat spouští. Jeden ze základních kamenů studie bylo zjištění, že epilepsie vlastně není tak úplně porucha jako spíše elektrická aktivita uvnitř mozku.

Velkou pomoc v odhalovávání příčin epilepsie a možnostech její léčby je pokrok v užívání magnetické rezonance. Díky tomuto nástroji je možné spolehlivě mapovat elektrické signály v mozku a lépe stanovovat vzorce a typické projevy, které k epilepsii vedou.

Díky tomu se zdá, že bude také možné vytvořit specifický program umělé inteligence, která by byla schopna kopírovat procesy v mozku nemocného člověka a na základě toho by bylo možné odhalit další informace nutné k vyvinutí účinné léčby.

Výzkum byl zatím proveden na 132 osobách, z nichž 32 trpělo epilepsií a ostatní představovali kontrolní vzorek. I z takto malé skupiny přinesl výzkum velmi zajímavý výsledek a mnoho užitečných dat, které vědci doposud nedokázali jinak získat.

Příznaky epilepsie

Mezi nejznámější příznaky epilepsie patří ztráta vědomí a celkové svalové křeče. Objevují se však i menší záchvaty, které nemusí být na první pohled patrné, ale přesto jsou příznaky epilepsie. Právě tyto mini-záchvaty, které může často pociťovat pouze poškozený, mohou stát u začátku diagnostiky tohoto onemocnění.

Epileptické záchvaty však mají mnoho podob. Mohou se projevit jako záškuby v těle a brnění končetin. U pacienta ovšem můžeme pozorovat také výpadky paměti a stavy, které připomínají krátké zasnění.

První pomoc

Při záchvatu je nejdůležitější zabránit tomu, aby si postižený vážně ublížil. Většinou totiž ztratí vědomí a křeče mu nedovolují ovládat své tělo. Je tedy nutné odstranit z jeho blízkosti ostré předměty, sundat mu brýle a případně podložit hlavu něčím měkkým, aby se neuhodil. Pokud hodně sliní, opatrně mu otočíte hlavu na bok, aby mohly sliny volně odtékat. Někdy může dojít i ke zvracení, a je tedy potřeba dát pozor, aby nedošlo k vdechnutí zvratků a dušení.

Důležité je také přivolat odbornou lékařskou pomoc, a to především, pokud došlo k záchvatu poprvé, nebo je postižený v bezvědomí či nedýchá. Epilepsie je vážný stav, který není radno podceňovat.

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku a na celém webu Vitalitis.cz psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Štítky

Jana H.

Zajímám se o sport, cestování a zdravý životní styl. Baví mě zjišťovat novinky ze světa alternativních metod ve zdravotnictví i kosmetickém průmyslu a ráda se o tyto tipy dělím i s dalšími čtenáři.

Podobné články

Back to top button