NávodPřírodní léčba

Hypnóza: Funguje nebo je to jen další placebo?

Hypnóza je skutečný psychologický terapeutický proces. Často je špatně chápána a není široce používána, dokonce se jí někteří lidé vysmívají nebo ji považují za vyloženě ezoterickou praktiku. Lékařský výzkum však stále objasňuje, jak a kdy lze hypnózu použít jako terapeutický nástroj.

Co přesně je hypnóza?

Hypnóza je možnost léčby, která vám může pomoci zvládnout a léčit různé stavy. Za tímto účelem vás certifikovaný hypnotizér nebo hypnoterapeut uvede do hlubokého stavu relaxace (někdy označovaného jako stav podobný transu). Zatímco jste v tomto stavu, může vám předkládat návrhy, které vám mají pomoci stát se otevřenějšími ke změně nebo terapeutickému zlepšení.

Zážitky podobné transu nejsou až tak neobvyklé. Pokud jste se někdy při sledování filmu nebo snění dostali do stavu podobnému transu, byli jste vlastně v hypnóze, aniž byste si to uvědomili. Skutečná hypnóza nebo hypnoterapie nezahrnuje kývající se kapesní hodinky a nepraktikuje se na jevišti jako součást zábavného představení.

Je hypnóza totéž co hypnoterapie?

Ano i ne. Hypnóza je nástroj, který lze použít k terapeutické léčbě. Hypnoterapie je použití tohoto nástroje. Jinak řečeno, hypnóza je pro hypnoterapii tím, čím jsou psi pro canisterapii.

Jak hypnóza funguje?

Během hypnózy navozuje vyškolený hypnotizér nebo hypnoterapeut stav intenzivního soustředění nebo soustředěné pozornosti. Jedná se o řízený proces se slovními pokyny a opakováním. Stav podobný transu, do kterého se dostanete, se může v mnoha ohledech podobat spánku, ale plně si uvědomujete, co se děje.

Zatímco jste v tomto stavu podobném transu, terapeut vám bude předkládat různé návrhy, které vám mají pomoci dosáhnout terapeutických cílů. Protože se nacházíte ve stavu zvýšeného soustředění, můžete být otevřenější návrhům nebo radám, které byste v normálním duševním stavu mohli ignorovat nebo je rovnou smést ze stolu.

Po skončení sezení vás terapeut probudí ze stavu podobného transu, případně jej sami opustíte. Výsledky jsou pak již hodně individuální. Hypnoterapie může během stavu podobného transu vložit do vaší mysli zárodky různých myšlenek a brzy tyto změny zakoření a budou prosperovat.

Může také pomoci uvolnit cestu k hlubšímu zpracování a přijetí určitých zážitků nebo traumat. Pokud je vaše mysl v běžném duševním stavu „zahlcená“, může se stát, že nebude schopna přijímat návrhy a vedení, ale ve stavu uvolnění najednou zvládne některé věci snadněji zpracovat.

Co se děje s mozkem během hypnózy?

Vědci z Harvardu zjistili, že:

 • Dvě oblasti mozku, které jsou zodpovědné za zpracování a kontrolu toho, co se děje ve vašem těle, vykazují během hypnózy větší aktivitu.
 • Stejně tak se zdá, že oblast mozku, která je zodpovědná za vaše činy, a oblast, která si tyto činy uvědomuje, jsou během hypnózy odpojeny.
 • Odlišné části mozku se během hypnózy viditelně mění. Nejvíce jsou ovlivněny oblasti, které hrají roli při kontrole činností a uvědomování si.

Je to všechno jen placebo efekt?

Je to možné, ale hypnóza vykazuje výrazné rozdíly v mozkové aktivitě. Jde tedy o změny, které jsou zcela empiricky pozorovatelné. To naznačuje, že mozek reaguje na hypnózu jedinečným způsobem, který je silnější než placebo efekt.

Stejně jako hypnóza je placebo efekt řízen sugescí. Řízené rozhovory nebo behaviorální terapie jakéhokoli typu mohou mít silný vliv na chování a pocity. Hypnóza je jen jedním z těchto terapeutických nástrojů.

Existují nějaké vedlejší účinky nebo rizika?

Hypnóza má zřídkakdy vedlejší účinky nebo rizika. Pokud terapii provádí vyškolený hypnotizér nebo hypnoterapeut, může být zcela bezpečnou alternativní terapií.

U některých lidí se nicméně mohou vyskytnout mírné až středně závažné nežádoucí účinky, mezi něž patří:

 • bolesti hlavy
 • ospalost
 • závratě
 • úzkost

Doporučují tuto praxi lékaři?

Někteří lékaři nejsou přesvědčeni, že hypnózu lze používat v oblasti duševního zdraví nebo při léčbě fyzické bolesti. Výzkumy podporující používání hypnózy jsou stále častější, ale ne všichni lékaři je přijímají.

K čemu lze hypnózu použít?

Hypnóza je propagována jako léčba mnoha stavů nebo problémů. Výzkumy poskytují určitou podporu pro použití hypnózy u některých zdravotních stavů, k nimž patří například:

 • bolesti
 • syndromu dráždivého tračníku
 • posttraumatické stresové poruchy
 • nespavost

Fakta vs. fikce: Vyvrácení 6 populárních mýtů

Přestože se hypnóza pomalu stává stále více akceptovanou v tradiční lékařské praxi, přetrvává o ní mnoho mýtů. Zde oddělujeme realitu od nepravd.

Mýtus: Každý může být hypnotizován

Ne každý může být hypnotizován. Podle jedné studie je vysoce hypnotizovatelných asi jen 10 % populace. Je sice možné, že zbytek populace by mohl být také zhypnotizován, ale je méně pravděpodobné, že by tato praxe měla nějaký výsledek.

Mýtus: Lidé při hypnóze nemají kontrolu nad svým tělem

Během hypnózy máte své tělo absolutně pod kontrolou. Navzdory tomu, co vidíte u scénické hypnózy, si budete i nadále vědomi toho, co děláte a co se po vás žádá. Pokud nechcete udělat něco, o co jste v hypnóze požádáni, neuděláte to.

Mýtus: Hypnóza je totéž co spánek

Možná to vypadá, že spíte, ale během hypnózy jste vzhůru. Jste jen v hluboce uvolněném stavu. Vaše svaly ochabnou, zpomalí se vám dech a můžete být ospalí.

Mýtus: Lidé v hypnóze nemohou lhát

Hypnóza není sérum pravdy. Přestože jste během hypnózy otevřenější sugescím, stále máte svobodnou vůli a morální úsudek. Nikdo vás nemůže donutit říct cokoli – ať už lžete, nebo ne.

Mýtus: Hypnotizovat se dá i přes internet

Mnoho aplikací pro chytré telefony a internetových videí propaguje autohypnózu, ale pravděpodobně jsou neúčinné. Tyto nástroje obvykle nejsou vytvořeny certifikovaným hypnotizérem nebo organizací zabývající se hypnózou. Z tohoto důvodu je lékaři a hypnotizéři nedoporučují používat.

Pravděpodobně mýtus: Hypnóza vám pomůže „odhalit“ ztracené vzpomínky

Přestože je možné během hypnózy obnovit vzpomínky, je pravděpodobnější, že si během stavu podobného transu vytvoříte falešné vzpomínky. Z tohoto důvodu zůstává mnoho hypnotizérů skeptických k používání hypnózy k vyhledávání vzpomínek.

ZDROJ: https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/22676-hypnosis
ZDRO obrázku: Autor/ka fotografie: cottonbro studio: https://www.pexels.com/cs-cz/foto/muz-lide-zena-abstraktni-6491960/

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku a na celém webu Vitalitis.cz psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Štítky

Jana H.

Zajímám se o sport, cestování a zdravý životní styl. Baví mě zjišťovat novinky ze světa alternativních metod ve zdravotnictví i kosmetickém průmyslu a ráda se o tyto tipy dělím i s dalšími čtenáři.

Podobné články

Back to top button