Nemoci a komplikace

Může sledovaní obrazovek poškodit váš zrak?

Má čas strávený u obrazovky vliv na náš zrak? Většina lidí ví, že slunce může poškodit naše oči, ale už méně ví, zda se máme skutečně obávat jiných jasných světel, jako jsou počítačové obrazovky nebo televize. V době, kdy každý z nás tráví u počítače hodiny denně a často relaxuje právě u televize nebo tabletu, je to rozhodně obava, kterou bychom neměli podcenit. Jaká je ale realita?

Je to velký problém?

Nejdůležitějším světlem, které obrazovky produkují, je modré světlo s krátkou vlnovou délkou a vysokou energií. Z krátkodobého hlediska je modré světlo většinou spojováno s potenciální únavou očí. Obvykle to ale není nic vážného a většinou se to dá vyřešit tím, že si zvyknete občas odvrátit zrak od obrazovky a budete praktikovat některé základních technik ke snížení zátěže pro vaše oči.

Některé studie naznačují, že z dlouhodobého hlediska může modré světlo z obrazovek poškozovat buňky sítnice a vést k problémům, jako je věkem podmíněná makulární degenerace. Rozsah tohoto problému není zcela objasněn, ale není natolik závažný, aby bylo nutné se zásadně vyhýbat používání obrazovek.

Odborníci na zrak se obecně domnívají, že doba strávená u obrazovek nemá na zrak trvalý vliv, i když dlouhodobé používání může způsobit podráždění očí. Pokud se na obrazovky díváte jen několik hodin denně a nepociťujete žádné problémy se zrakem, pravděpodobně se nemusíte znepokojovat.

U obrazovek je třeba brát v úvahu především to, zda a jak moc mohou dlouhodobě poškozovat naše oči. Na tuto otázku zatím neexistuje zcela jasná odpověď, takže je třeba provádět další přesně cílené výzkumy na dostatečném vzorku lidí. Obecně přijímaný názor je, že modré světlo z obrazovek není hlavní příčinou dlouhodobých problémů se zrakem, i když bychom se měli vyhýbat jejich nadměrnému používání – a to i z jiných důvodů.

Má čas strávený u obrazovky vliv na zrak?

Mnoho lidí má pochopitelně dojem, že jakékoli jasné světlo namířené na naše oči může způsobit trvalé poškození. Koneckonců slunce je jednou z nejjasnějších věcí, se kterými se pravidelně setkáváme, a je dobře známo, že může poškodit naše oči.

Z určitého hlediska je logické se domnívat, že i zdroje světla, které nejsou tak jasné, jako jsou obrazovky počítačů a chytrých telefonů, mohou při dostatečném čase naše oči poškodit také. To je do jisté míry pravda, i když ne v takové míře, jak se mnozí domnívají.

Slunce produkuje široké spektrum světelných paprsků. Jeho bílá barva pochází z toho, že produkuje červené, oranžové, žluté, zelené, modré, indigové a fialové světlo najednou. Důležité je, že produkuje také ultrafialové (UV) záření, které je sice neviditelné, ale pokud jste mu vystaveni delší dobu, může snadno způsobit trvalé poškození. Zatímco se často hovoří o poškození kůže UV zářením, sluneční paprsky mohou poškodit také oči.

Staré katodové obrazovky (dnes již téměř zcela zastaralé a většina lidí je již nepoužívá) skutečně při používání produkovaly nepatrné množství UV záření, ale novější obrazovky nikoli. Nejproblematičtějším světlem, které naše moderní zařízení (od žárovek po tablety) obvykle produkují, je modré světlo.

Tento typ světla má krátkou vlnovou délku a poměrně vysoké množství energie. Ačkoli modré světlo není extrémně nebezpečné a pochází v mnohem větším množství ze slunce, existuje přinejmenším jedna studie, která naznačuje, že dlouhodobé vystavení modrému světlu prostřednictvím našich zařízení může způsobit přinejmenším určité poškození očí.

Jaký vliv mohou obrazovky mít?

Při používání obrazovek můžeme pociťovat některé z následujících příznaků:

 • Bolesti hlavy
 • Únava očí
 • Rozmazané vidění
 • Suché oči

Digitální únavu očí nezpůsobuje pouze vystavení modrému světlu, ale kombinace více faktorů.

Prvním faktorem je jednoduše délka expozice. Průměrný pracovník stráví před obrazovkou nejméně sedm hodin a někteří lidé tráví zíráním na obrazovky podstatně více času. Problém ještě zhoršuje skutečnost, že mnoho lidí má bohužel ve zvyku mít při zírání do obrazovky špatné držení těla.

Abyste se vyhnuli syndromu počítačového vidění:

 • Zjistěte, jak správně sedět u počítače. Držení těla a správný odstup od počítače mohou skutečně pomoci snížit namáhání očí. I když si možná nevšimnete okamžitého rozdílu, účinky správného držení těla a ergonomie pocítíte až časem.
 • Snažte se svůj pracovní prostor (nebo místo, kde se budete dívat na obrazovku) správně osvětlit, aby úroveň světla v místnosti přibližně odpovídala množství světla, které bude produkovat vaše obrazovka. Kontrastní úrovně světla, například pobyt v tmavé místnosti při pohledu na jasnou obrazovku, mohou rychleji namáhat oči.
 • Uplatňujte pravidlo 20-20-20. Toto jednoduché pravidlo může pomoci s únavou očí. Stačí, když si každých zhruba 20 minut uděláte přestávku a budete se alespoň 20 sekund dívat na nějaký předmět vzdálený asi 7 metrů. To pomůže vašim očím odpočinout si od soustředění na jasnou obrazovku, která je blízko vás. Udělejte si z tohoto pravidla zvyk a časem pocítíte rozdíl.

Účinek digitálního namáhání očí nebo času stráveného u obrazovky je stejný, ať už používáte počítač, chytrý telefon nebo tablet, protože všechny vyzařují podobné paprsky a mají na oči srovnatelné účinky.

Přestože syndrom počítačového vidění nebo digitální oční zátěž je téměř vždy dočasná, někteří jedinci začnou pociťovat přetrvávající problémy, pokud se s nimi neustále potýkají a nedělají nic pro zmírnění těchto příznaků. Pokud s tímto problémem skutečně bojujete, poraďte se s očním lékařem o nejlepším řešení, abyste se v budoucnu vyhnuli vážnějším problémům s očima.

Existuje několik věcí, které můžete udělat pro ochranu očí před modrým světlem. Nejzřejmější je jednoduše omezit čas strávený u obrazovky.  Existují filtry a speciální brýle, které jsou navrženy tak, aby snižovaly množství modrého světla dopadajícího na oči. Mnohé z těchto filtrů mohou také pomoci při únavě očí, protože snižují jas obrazovky v porovnání se zbytkem místnosti. Nošení těchto brýlí nebo používání filtrů vám může prospět alespoň na několik hodin, které denně strávíte před obrazovkou.

Práce z domova

Pokud pracujete z domova, jsou všechny osobní schůzky nahrazeny schůzkami na Zoomu nebo jinými videokonferencemi, což znamená, že zíráte na obrazovku mnohem více hodin, než jste byli zvyklí během průměrného dne.

Nezapomeňte si během dne dělat časté přestávky u obrazovky tím, že se budete dívat jinam než do počítače. Skutečně vstaňte a projděte se asi na 5 minut. Vaše tělo potřebuje přestávku stejně jako vaše oči. Můžete také zvážit ztlumení oznámení na ostatních zařízeních, jako je telefon nebo tablet. To vám umožní skutečně si udělat přestávku i při jídle nebo po pracovní době, čímž zajistíte, že nebudete připoutáni k obrazovkám, i když pracujete z domova.

Čas u obrazovek u dětí

Pandemie COVID-19 značně prodloužila čas strávený u obrazovky u mnoha dětí kvůli online výuce a omezeným osobním sociálním kontaktům s kamarády. Ale čas strávený u obrazovky byl již dříve předmětem obav mnoha rodičů.

Ačkoli veškerý čas strávený u obrazovky není pro děti špatný, je dobré děti nabádat, aby se nadměrnému času u obrazovky vyhýbaly. Příliš mnoho času stráveného u obrazovky je spojováno s obezitou, špatným spánkem, nízkým sebevědomím a problémy s chováním.

Zde je několik tipů:

 • Stanovte denní časový limit pro čas strávený u obrazovky a jasně ho uveďte. Obecně se doporučuje maximálně 1 až 2 hodiny.
 • Vytvořte prostory bez přístrojů, jako je jídelna nebo kuchyně, kde nikdo (včetně dospělých) nemůže používat svá zařízení.
 • Nepovolujte zařízení v ložnicích. To může pomoci ochránit pevný spánkový režim.
 • Nejezte před obrazovkami.
 • Sledujte obrazovky společně. Udělejte z toho spíše vybranou rodinnou aktivitu než bezmyšlenkovitou individuální činnost.

Jak moc byste měli být znepokojeni?

Pokud po delším používání počítače nebo chytrého telefonu nepozorujete výraznější únavu očí nebo jiné problémy, pravděpodobně se nemáte čeho obávat. Zírání na obrazovku se rozhodně nevyrovná zírání do slunce. Pokud používáte obrazovky jen několik hodin denně, je nepravděpodobné, že byste někdy pocítili nějaké problémy se zrakem související s obrazovkou.

Největší obavy vzbuzuje to, jak moc může modré světlo přispívat ke vzniku věkem podmíněné makulární degenerace. Makulární degenerace není zcela léčitelná a může vést ke slepotě, ale zároveň není život ohrožující. Tento stav sice nezmizí, ale lze ho zvládnout tak, aby postupoval pomalu. Většina lidí s touto nemocí je schopna zvládnout její progresi, takže si udrží určitou úroveň dobrého vidění po mnoho let.

Modré světlo není jedinou příčinou věkem podmíněné makulární degenerace. Je způsobena kombinací mnoha faktorů. 

Přesné číslo, kolik času je ideální věnovat obrazovce, je těžké určit. Většina odborníků na zrak se příliš neobává, že by obrazovky způsobovaly velké trvalé poškození (pokud vůbec nějaké), ale v některých případech mohou obrazovky způsobovat nepohodlí nebo potenciálně vážnější problémy. A všichni asi tušíme, že není zdravé zírat celé hodiny do obrazovky.

Nadměrná doba strávená u obrazovky přináší i jiné problémy než jen problémy se zrakem. Dlouhodobé používání obrazovek je spojeno s různými zdravotními problémy, včetně obezity a nespavosti. Celkově by mělo stačit omezit čas strávený u obrazovky na několik hodin denně a dodržovat pravidlo 20-20-20, abyste se vyhnuli závažným problémům se zrakem.

ZDROJ: https://www.news-medical.net/health/Does-looking-at-a-computer-damage-your-eyes.aspx
ZDROJ obrázku: Autor/ka fotografie: Josh Sorenson: https://www.pexels.com/cs-cz/foto/977601/

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku a na celém webu Vitalitis.cz psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Štítky

Jana H.

Zajímám se o sport, cestování a zdravý životní styl. Baví mě zjišťovat novinky ze světa alternativních metod ve zdravotnictví i kosmetickém průmyslu a ráda se o tyto tipy dělím i s dalšími čtenáři.

Podobné články

Back to top button