CvičeníPéče o tělo

Sport v těhotenství? Povoleno může být i posilování a běh

Těhotenství je pro každou ženu bezpochyby jedním z nejhezčích období života. Zároveň však s sebou přináší i řadu problémů a otázek. Zvlášť pro prvorodičky může být řada informací matoucích, nejasných a nejsou si jisté, jak se chovat tak, aby jejich těhotenství proběhlo co nejlépe.

Je to totiž jasné, že těhotná žena svými každodenními rozhodnutími ovlivňuje nejen svoje zdraví, ale také zdraví dítěte, které roste v jejím těle. Každá nastávající maminka by tak o to více měla dbát na zdravý životní styl, jehož součástí je i rozumně nastavená pohybová aktivita. Ohledně cvičení v těhotenství však panuje řada mýtů a nejasností. Jak to tedy je a jaké sporty jsou pro těhotné ženy bezpečné?

Mění se tělo – a to omezuje i možnosti pohybu

Je jasné, že s probíhajícím těhotenstvím přichází také různé tělesné změny, kterým se nelze vyhnout. Ty by však neměly pro ženu automaticky znamenat, že se najednou musí vzdát veškerých svých aktivit. Přesto je však třeba brát je v potaz a aktivitu volit i s ohledem na fyzické možnosti vašeho těla.

Typické je pro těhotné ženy například zvětšené prohnutí ve spodních zádech (bederní lordóza) a také změna těžiště těla. To může vést k bolestem zad, takže základem zdravého pohybu těhotné ženy by mimo jiné měly být různé protahovací a posilovací cviky právě na tyto partie. Problém může představovat i zvýšená tělesná hmotnost a z toho celkově vyšší zátěž na pohybový aparát.

Velké změny se týkají také kardiovaskulárního systému. Dochází ke zvýšení objemu krve, stejně tak jako srdeční frekvence. Roste také spotřeba kyslíku a těhotné ženy se proto při sportu mohou snadněji zadýchávat nebo nebudou zvládat náročné aerobní aktivity.

Samozřejmostí jsou také změny v hormonálním systému. Tento hormonální koktejl tak může vést zhruba u 2–9 % maminek ke vzniku těhotenské cukrovky – a i na to je třeba brát ohled při sestavování vhodného cvičení.

Vyřadit pohyb neprospěje

Rozumně zvolená pohybová aktivita může i těhotným ženám přinášet řadu výhod. To platí samozřejmě za předpokladu, že těhotenství není rizikové a od lékaře není nařízen speciální režim. Jaké jsou výhody cvičení během těhotenství?

Pravidelným sportem můžete snížit riziko vzniku těhotenské cukrovky. To je velmi důležité nejen pro zdraví matky, ale také dítěte. U dětí maminek, které trpí tímto typem cukrovky, hrozí riziko nadměrné hmotnosti novorozence, snadnější vznik obezity u dítěte i predispozice pro vznik cukrovky 2. typu dále v dospělosti.

Pokud se maminka v těhotenství pravidelně hýbe, snižuje také riziko porodu císařským řezem. Porod přirozenou cestou je přitom jednoznačně preferovaná varianta jak pro matku, tak pro dítě. Jisté je také to, že sport se výrazně podílí na kontrole tělesné hmotnosti. Pohyb může pomoci také korigovat krevní tlak a snižuje riziko vzniku preeklampsie.

Jak provozovat sport v těhotenství?

Odborníci dnes jednoznačně doporučují, aby ženy v těhotenství s pohybem nepřestávaly, a naopak jej aktivně do svého programu zařazovaly. Fyzickou zátěž a zvolenou aktivitu byste ale měly vždy konzultovat se svým lékařem.

Zdravé těhotné ženy rozhodně nemají důvod vyhýbat se pohybu. Týká se to jak aktivit aerobních, tak i silového tréninku. Dodržován by však měl být správný pitný režim, individuální intenzita a nemělo by docházet k přehřátí organismu. Obecně se uvádí, že přibližně 150 minut středně náročné aerobní aktivity týdně by mělo být cílem každé zdravé nastávající maminky.

A co posilování?

Ohledně pohybu samotného už tedy pochyby mít nemusíme, ale jak je to s posilováním? Vodítkem pro posouzení tohoto by mělo být především to, jak žena sportovala před těhotenstvím. Pokud do její běžné rutiny patřilo i posilování a je na zátěž zvyklá, není nutné přestávat, ale bude třeba upravit intenzitu cvičení a zátěž na jednotlivé partie.

Je však nutné pozorně sledovat své tělo a naslouchat mu, poradit se o tomto záměru s lékařem a umět upravit intenzitu zátěže podle aktuální kondice a období těhotenství

Konkrétnější doporučení se stanovují jen velmi obtížně. Obecně však platí, že je potřeba vyhýbat se přílišné zátěží na břišní svaly a je potřeba respektovat i další omezení, které s sebou těhotenství nese. Zejména v tomto období nemá smysl se přepínat a pokoušet se zdolávat nějaké mety – ideální je lehce polevit a zaměřit se spíše na udržování svalové hmoty.

Kterým sportům se vyhnout?

Konkrétní seznam aktivit nikde neexistuje. Dá se však říct, že je potřeba vyhnout se všem kontaktním sportům, kde hrozí riziko nárazu do břicha. Stejně tak je dobré se vyhnout aktivitám, kde hrozí pád. Nejde ani zdaleka jen o pád na břicho – i pokud si zlomíte ruku, máte velký problém, protože v těhotenství není možné podstoupit rentgen. Sport tedy ano, ale s ohledem na změněný zdravotní stav a s vědomím všech rizik.

ZDROJ: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/HealthyLiving/pregnancy-and-exercise

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku a na celém webu Vitalitis.cz psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Štítky

Jana H.

Zajímám se o sport, cestování a zdravý životní styl. Baví mě zjišťovat novinky ze světa alternativních metod ve zdravotnictví i kosmetickém průmyslu a ráda se o tyto tipy dělím i s dalšími čtenáři.

Podobné články

Back to top button