Nemoci a komplikace

Schizofrenie nejčastěji postihuje mladé lidi. Jaká je šance na vyléčení?

Když se řekne schizofrenie, každý si představí velmi vážné psychické onemocnění. Bohužel si jej mnozí spojují pouze s typickou představou „blázna“ někde zavřeného na psychiatrii, ale lidé s tímto onemocněním mohou žít i okolo nás a do jisté míry působit normálně a bezproblémově. Přesto si můžete u takových lidí povšimnout typických změn nálad, podivného chování nebo bludů, které jsou pro toto onemocnění typické. Mnozí lidé se s touto nemocí potýkají dlouhodobě, protože zrovna toto onemocnění má tendenci se opakovaně vracet.

Dnes i v minulosti se tak schizofrenici mohli snadno dostávat na okraj společnosti právě v souvislosti se zvláštním chováním. Jejich aktivity mohou také mnohdy vyvolávat v lidech obavy a nepochopení. Je však třeba pamatovat na to, že jde jen o nemoc jako každou jinou, která potřebuje pečlivou diagnostiku a následně i citlivou léčbu. Pak je šance, že takový člověk bude žít normálně a spokojeně.

Poznejte schizofrenii

Stanovení diagnózy může být náročné, protože existují různé typy schizofrenie, které se od sebe výrazně liší. Lze použít dělení na negativní a pozitivní, ale mnohdy se můžete také setkat s termíny paranoidní, hebefrenní či katatonní schizofrenie. Pozitivní příznaky působí jakoby „navíc“ oproti normálnímu stavu, negativní příznaky jsou typické ochuzením oproti očekávanému standardu.

Je třeba si uvědomit také to, že schizofrenii nelze jednoduše charakterizovat jako rozdvojenou osobnost, jak je nemoc laicky často vnímaná. Naopak se jedná o velmi komplexní duševní onemocnění, které ovlivňuje emoce, myšlení i chování. Typické je projevování emocí, které se do dané chvíle nehodí – například veselost na pohřbu apod.

I myšlení bývá narušeno a v mysli se pak vytváří nesmyslné konstrukty a propojení, což vede často k velmi nesrozumitelné komunikaci. V chování se mohou objevovat zvláštní rituály a pohybové stereotypy, výjimečné nejsou ani tělesné příznaky, například bolesti břicha či hlavy, zažívací potíže a další.

Typické projevy nemoci

1. Pozitivní příznaky

  • Bludy
  • Halucinace
  • Nesmyslné myšlenky
  • Nesmyslná komunikace
  • Bizarní či směšné chování

2. Negativní příznaky

  • Emoční otupělost
  • Celková neaktivita
  • Potřeba izolovat se
  • Plachost
  • Snížená komunikace

Je schizofrenie častým onemocněním?

Jedná se o relativně vzácnou poruchu, nejčastěji se může rozvinout v rané dospělosti mezi 20 až 30 roky věku. Začátek dospělosti totiž obvykle představuje pro člověka poměrně velký psychický nápor, který ne vždy zvládneme snadno a s lehkostí. Právě proto může v tuto chvíli nemoc nejsnadněji propuknout.

Proč schizofrenie vzniká?

Na vině je chyba v mozku. To zároveň dává mnoha nemocným naději na to, že pokrok v neurofyziologii umožní důkladněji popsat, co se při onemocnění děje, a díky tomu bude možné zajistit také efektivnější léčbu. Pro onemocnění je nutné mít určité dispozice – které mohou být jak dané geneticky, tak i získané, například komplikacemi při porodu nebo podvýživou. Schizofrenii však může nastartovat i stres, trauma nebo zneužívání drog.

Co nemocný potřebuje?

Především je to odborná pomoc, někdy ale může být náročné nemocného k tomuto kroku přesvědčit. Mnohdy mu může právě lékař připadat jako někdo, kdo se mu snaží ublížit, a proto může být pomoc nesnadná. V prvé řadě je ale nezbytné pokusit se nemocného přesvědčit ke spolupráci, jelikož nedobrovolná hospitalizace je možná pouze tehdy, kdy je nemocný bezprostředně nebezpečný sobě nebo okolí.

Jak probíhá léčba?

Plně rozvinutá porucha může přinášet rizika, protože pacient může být nebezpečný sám sobě i jiným. V prvé řadě se tedy nasazují léčba pomocí psychofarmak. Využívají se zejména antipsychotika, někdy v kombinaci s anxiolytiky pro zklidnění. Po zlepšení stavu přichází fáze psychoedukace, kdy nemocný potřebuje zpětně porozumět tomu, co se s ním dělo. Tu vede obvykle zkušený psycholog a cílem je přijmout schizofrenii jako něco, s čím může žít a fungovat. Posledním bodem léčby je socioterapie, tedy opětovné začlenění do společnosti, aby daný člověk neskončil izolovaný, nepropadl drogám, alkoholu, nebo nezůstal na ulici.

Dobrou zprávou může být, že při včasném zachycení a správné léčbě se 70–80 % lidí dovede to několika měsíců zotavit. U více než poloviny pacientů se také potíže znovu již neobjeví – to vše ale jen za předpokladu, že dodržují postupy stanovené na terapii a berou potřebné léky.

ZDROJ: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/schizophrenia/symptoms-causes/syc-20354443
ZDROJ obrázku: Autor/ka fotografie: Clement percheron: https://www.pexels.com/cs-cz/foto/muz-osoba-na-vysku-problem-4768839/

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku a na celém webu Vitalitis.cz psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Štítky

Jana H.

Zajímám se o sport, cestování a zdravý životní styl. Baví mě zjišťovat novinky ze světa alternativních metod ve zdravotnictví i kosmetickém průmyslu a ráda se o tyto tipy dělím i s dalšími čtenáři.

Podobné články

Back to top button